Reisvoorwaarden

about

Reisvoorwaarden Green Tours & Travel

 1. Alle vernoemde tarieven zijn onder voorbehoud van prijs- en koersstijgingen, en gelden tenzij anders vermeld per persoon.
 2. Kinderen beneden 2 jaar reizen gratis, tussen 2-11 jaar zijn kinderkortingen mogelijk op aanvraag.
 3. Bij reservering dient de deelnemende een aanbetaling van minimaal 25% te voldoen, en het resterend bedrag uiterlijk 7 werkdagen voor vertrek van de tour te hebben voldaan. Bij het ingebreke blijven hiervan kan GTT besluiten tot annulering van de tour en tot behoud van de aanbetaling van 25 %. Indien er geannulerd wordt door deelnemende, kan dit geschieden tot uiterlijk 7 dagen voor vertrek, en indien er geannuleerd word 3 dagen of minder voor vertrek zal de gehele reissom betaald moeten worden. Tevens moet de annulering ( om misverstanden te voorkomen ) schriftelijk worden doorgegeven.
 4. Tourprogramma’s zijn onder voorbehoud, daar voor uitvoer GTT mede afhankelijk is van derden en externe (weers-) omstandigheden. Hierdoor kan het mogelijk zijn dat een tour niet ( geheel ) volgens het programma zal verlopen en zal de desbetreffende gids naar eigen insziens handelen en een gepaste oplossing zoeken.
 5. Het niet doornemen van deze voorwaarden kan niet te wijten zijn aan  GTT, en indien èèn persoon gereserveerd heeft voor een groep, zal deze persoon fungeren als groepsleider, waardoor deze de reisvoorwaarden zal moeten voorhouden aan de groep
 6. Het sluiten van een passende reis-, ongevallen- en/of annuleringsverzekering is een vereiste.
 7. Bij deelname is GTT op generlei aansprakelijk voor eventueel geleden schade door mogelijk gebrek aan communicatie mogelijkheden, transport of medische hulp ter plekke.
 8. GTT kan niet aansprakelijk gesteld worden indien men zich niet heeft gehouden aan het innemen van eventueel benodigde malaria pillen en/of vaccinaties.
 9. De reisduur is vermeld in hele dagen inclusief de dag van vertrek en dag van aankomst.
 10. GTT kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor oponthoud, schemawijzigingen, vertragingen bij uitvoering van diensten door derden ten gevolge van overmachtssituatie
 11. GTT is generlei aansprakelijk indien tijdens de uitvoer van de tour er geen fauna wordt gespot, daar de uitvoering plaatsvindt in en rond bekende leefgebieden en de gidsen tot het uiterste zullen gaan om Uw wensen tot uitvoer te kunnen brengen.
 12. GTT kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diensten en accommodatie ingehuurd bij derden.
 13. Bij eventueel ernstig misgedrag van èèn of meerdere deelnemers kan besloten worden tot uitsluitsel van de desbetreffende(n) voor de rest van de tour zonder dat restitutie vereist is.